februari 12, 2019

Uitgelegd - Wat zijn Nootropics?


Nootropics komt van de Griekse woorden ‘noot’ en ‘trepein’. Naar het Nederlands vertaald staat het voor ‘het verbuigen van de geest’. Nootropics zijn synthetische of natuurlijke supplementen, drugs, neutraceuticals of functionele voeding waarbij mentale functies als geheugen, motivatie, aandacht, concentratie, intelligentie en creativiteit verbeterd worden.

Limitless

Misschien heb je de film ‘Limitless’ weleens gezien. Acteur Bradley Cooper krijgt hierin na het slikken van de smart pill ‘NZT’ een enorme boost van intelligentie en mentaal denkvermogen. Ook in de film ‘Lucy’ staan nootropica centraal. Dan denk je al snel:  ‘wauw, bestaat er zo’n pil’?

Een pil als NZT in de film Limitless hebben wij nog niet gezien

Groei in populariteit

Het gebruik van nootropics stijgt de laatste tijd enorm, we zijn steeds drukker met het verwerken van alle prikkels om ons heen en daarbij worden we steeds ambitieuzer in het realiseren van doelen. Nootropics kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Wel is het sterk aan te raden je heel goed hierin te verdiepen omdat je middelen tot je neemt waarmee je de werking van je ‘operating system’ beinvloedt. Zonder kennis van zaken aan je auto sleutelen doe je (hopelijk) ook niet.

Van veel nootropics is het een en ander bekend, maar er zijn er nog meer waarvan nog niet duidelijk is wat de lange termijn resultaten zullen zijn. Ook zijn er een redelijk aantal websites waar je bepaalde nootropics kunt krijgen die niet altijd 100% zuiver en betrouwbaar zijn. Voorzichtigheid is dus geboden!

Welke mogelijke effecten hebben nootropics?

  • Meer denkvermogen, onze hersenen gebruiken meer dan 20% van onze totale energie en deze energie kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld de mitochondriën te ondersteunen; de batterij van ons lichaam waarin ATP geproduceerd wordt (Adenosine Triphosfaat); de energie die in onze batterij zit.
  • Hoe meer mitochondriën we hebben, des te groter de batterij en des te meer ATP er geproduceerd kan worden.
  • Stimuleren van neurotransmitters als dopamine (motivatie, creatitiviteit), serotonine (gemoedstoestand), noradrenaline (alertheid), GABA (vermindering van angst) acetyl choline (geheugen) en nog een aantal.
  • Bloedsdoorstroming, door de versterking van de bloedvaten in onze hersenen wordt de opname van voedingsstoffen verhoogd
  • Sturen en stimuleren van hersengolven,  Gamma, Alpha, Beta, Theta, Delta. De golven waarin onze hersenen verkeren en wat gestuurd kan worden door de inname van bepaalde supplementen. Zo kan bijvoorbeeld het adaptogeen L-Theanine de Theta golven stimuleren waardoor we rustiger worden , Theta golven zijn ook de golven die gemaakt worden in meditatieve staat.
  • Bescherming van de hersenen, Een aantal nootopics beschermt de hersenen tegen neurotoxische stoffen. Denk hierbij aan de effecten van stress. Veelgebruikte nootropics waarbij de werking tegen stress bewezen is zijn adaptogenen zoals (Siberische) Ginseng of Rhodiola Rosea.  
  • Neurogenesis, het proces waarbij de hersenen groeien, nieuw zenuwweefsel aangemaakt wordt, hersencellen hersteld worden en de neuroplasticiteit gestimuleerd wordt.

Er zijn veel verschillende soorten nootropics en zijn onder te verdelen in verschillende klassen, in de komende tijd zullen we dit allemaal in kaart gaan brengen.

Nootropics kunnen de hersenen op verschillende manieren beïnvloeden

Mijn kijk op nootropics

Persoonlijk vind ik de gedachte invloed uit te kunnen oefenen op de werking van neurochemische stoffen in de hersenen bijzonder interessant. Op den duur leer je deze te herkennen en in sommige gevallen zelfs te verklaren en terug te leiden naar de inname van een specifiek supplement, slaaptekort, verkeerde voeding, vervuilde lucht, licht en ga zo maar door.

We kunnen tegenwoordig wel stellen dat we ons in een soep van prestatieverminderende omstandigheden bevinden. Heel veel van deze invloeden hebben effect op ons denkvermogen. Door deze te herkennen kunnen we ons hiertegen wapenen. 

Meer over Nootropics op HealthNerds.nl

Wij zijn natuurlijk allang begonnen met het testen van verschillende nootropics en zullen onze ervaringen hierover delen. Ik kan je nu al verklappen dat er een aantal nootropica tussen zitten die zowel een bijzonder positieve werking hebben op je cognitieve vermogen en die tevens door decennia heen uitgebreid getest zijn en veilig verklaard zijn.

De werking van de hersenen is ontzettend complex en we zijn geen neurologen. Het blijven ‘slechts’ ervaringen. Daarom staan we altijd open voor discussie om uiteindelijk zoveel mogelijk ervaringen en kennis hierover te kunnen delen op Healthnerds.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram